Genesis 1:27

“God create man as His representatives” / “God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger…”

Meer Oor Ons / About Us

Hierdie is ‘n nie-winsgewende organisasie.

My Vader in die hemel het aan my op 27 Julie 2012 geopenbaar dat Hy die mens geskape het as “verteenwoordigers van God self.” (Gen 1:27)

Die Here het aan my die naam “Reps for Jesus” gegee en aan my genoem dat `n interkerklike bediening tot stand moet kom want daar is so baie mense wat Hom ken, maar wat nie diensbaar is vir die Koninkryk van God nie. Hulle weet nie wat diensbaarheid is nie en weet ook nie hoe om diensbaar te wees nie.

Die Here het met die opstel van hierdie dokument alles in plek laat val met skrifverwysings, die visie en missie van die organisasie en die rol wat Sy kinders gaan speel in die bediening.

Alle eer aan God vir Sy plan met ons, ek loof en prys Hom omdat Hy ons as instrumente wil aanwend.

Hierdie bediening se werksaamhede sal in Bloemfontein gekoördineer word vanwaar die bediening sy vlerke sal sprei na ander dorpe, stede en provinsies tot waar die Here ons sal lei.

Dankie my Here, my Jesus, my Heilige Gees.

Francois Kruger.

This is a non-profitable organization.

On 27 July 2012, I received a revelation from our Father in Heaven in which He stated clearly that “God created man in his own image…” (Gen 1:27) and that we are representatives of God.

God revealed the name “Reps for Jesus” to me and that an interdenominational ministry should be established, simply because there are so many people who know Jesus without being of service to the Kingdom of God and are not aware of HOW to become servants of God.

God lead the way with the draft of this document through specific scripture references and everything fell exactly into place with the relevant vision and mission of this organization and the role of His children in this ministry.

I praise God and glorify His name for His will to use us as His instruments.

The organization’s activities will be co-ordinate in Bloemfontein and will spread its wings to other towns, cities and Provinces where we believe that Jesus will lead us.

I humbly thank my Lord, my Jesus, my Holy Spirit.

Francois Kruger.

Kalender / Calendar

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Christian Media - Elim

Christian Media logo
Rom 15:17 “Therefore I have glorifying in Christ Jesus in things pertaining to God”

 

Anointing Oil
anointing_oil_spikenard_of_mary

 

Books
bless_you

 

 

CD's
cd_adonai_the_power_of_worship_from_the_land_of_israel

 

 

DVD's
dvd_the-culture-of-dicipleship-covershot

 

 

Esher Bags
esher_bags_phil4v23

 

 

Jewellery
bracelets(code ej056)

 

 

Mezuzah
mezuzah_jerusalem_luhot habrit

 

 

Other
nagmaal_kassie

 

 

Shabbat
menorah2

 

 

Shofar / Ramshorn
shofar_strap

 

 

Tallit
tallit_white_blue_gold

 

 

Tambourine & Ribbons
lord_of_the_dance_worship_ribbon