Genesis 1:27

“God create man as His representatives” / “God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger…”

Tuisblad / Home Page

Welkom by REPS FOR JESUS BEDIENINGE wat ‘n “Interkerklike Bediening” is. Hierdie bediening se doel is om:
  • diensbaar te wees as kinders van God tot eer en verheerliking van ons Koning, Jesus Christus.  
  • om wedergebore kinders van God toe te rus ten einde diensbaar te wees in die breë gemeenskap van ons samelewing. Om Jesus se hande en voete te wees en Sy opdrag hier op aarde te gehoorsaam en uit te voer.

Kom wees deel van hierdie bediening. Jesus het vir elke wedergebore kind die “outoriteit” gegee om diensbaar te wees .

Is jy gehoorsaam aan Jesus se opdrag in Mat 28: 16 – 20? LEEF jy dit?

Besoek al die bladsye om meer uit te vind omtrent REPS FOR JESUS BEDIENING.

KONTAK ONS: volg skakel

Welcome to REPS FOR JESUS MINISTRIES, an “Interdenominational Ministry”. The purpose of this ministry is:
  • to be of service to others as children of God and therefore honor and glorify our King, Jesus Christ.
  • Enable and equip re-born children of God to serve others in the wider community of our society. To be Jesus’ hands and feet and obey His commandments on earth and execute it.

We invite you to be a part of this ministry. Jesus granted every re-born child the “authority” to be a servant of man.

Are you obeying Jesus’ commands in Matt. 28: 16 -20? Do you LIVE it?

Visit all the pages to find out more about REPS FOR JESUS MINISTRY.

CONTACT US: Follow Link

 

 

Kalender / Calendar

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Christian Media - Elim

Christian Media logo
Rom 15:17 “Therefore I have glorifying in Christ Jesus in things pertaining to God”

 

Anointing Oil
anointing_oil_spikenard_of_mary

 

Books
bless_you

 

 

CD's
cd_adonai_the_power_of_worship_from_the_land_of_israel

 

 

DVD's
dvd_the-culture-of-dicipleship-covershot

 

 

Esher Bags
esher_bags_phil4v23

 

 

Jewellery
bracelets(code ej056)

 

 

Mezuzah
mezuzah_jerusalem_luhot habrit

 

 

Other
nagmaal_kassie

 

 

Shabbat
menorah2

 

 

Shofar / Ramshorn
shofar_strap

 

 

Tallit
tallit_white_blue_gold

 

 

Tambourine & Ribbons
lord_of_the_dance_worship_ribbon

 

Visits5956